O Kapičce

Rodinné centrum je nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je podpora rodičů (zejména matek) na rodičovské dovolené.
Je příležitostí pro novou seberealizaci matek na mateřské dovolené, protože ty se odchodem z práce a péčí o děti mohou přechodně ocitnout v určité izolaci, k níž přispívá i společenské klima.
Je to místo, kde se maminky s malými dětmi mohou scházet, aniž by se od nich odloučily. Dává možnost vyjít z osamělosti domova. Maminky zde mohou najít společenství založené na principech dobrovolnosti a svépomoci.
Rodiče se v centru mohou zúčastňovat různých programů, či se sami aktivně podílet na jejich vytváření. Mohou zde uplatnit své znalosti a dovednosti, realizovat se. To pomáhá v udržení profesní orientace a v posílení sebevědomí. Matka se potom může cítit vyrovnaná a může vytvářet pevné zázemí pro svou rodinu.

Matky jsou povzbuzovány ve svých rolích manželek a matek, což považujeme v dnešní době konzumní společnosti za obzvláště důležité. Mohou být ubezpečeny, že jejich oběť pro rodinu má smysl a hodnotu. Je dlouhodobou investicí do budoucnosti.
Dětem poskytuje rodinné centrum možnost pohrát si s jinými dětmi za přítomnosti maminky. Je pro ně i vytvářen program na základě dovedností a schopností matek. Učí se navazovat kontakty s ostatními dětmi a komunikovat mezi sebou. Rodinné centrum je místo, kde jsou děti vítány a vidí zde svoji matku v jiné roli než v domácnosti.
Všichni se zde učíme toleranci, solidaritě, ohleduplnosti.
Setkání mají neformální charakter a maminky i děti zde mohou nalézt nové přátele.
Všechna zmíněná hlediska směřují k posílení dobře fungující rodiny.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022