Jak to u nás chodí

  • Každý návštěvník (maminka, tatínek, atd.) se zapíše do knihy návštěv a zaplatí „pobytné“ 70,- za rodinu do označené sklenice na stole (50,- Kč pro členy RC).
  • Vstup do prostor mateřského centra je pouze v přezůvkách (nebo rodiče v ponožkách).
  • Odpovědnost za své dítě nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v mateřském centru.
  • Návštěvníci mají možnost využít kuchyňku. Kde si mohou uvařit čaj nebo kávu nebo ohřát jídlo v mikrovlnné troubě. Čaj, kávu, cukr si berte v naší skříňce – cena je zahrnuta v „pobytném“.
  • Svačinky konzumujte pouze u stolu. Každá matka krmí pouze své dítě a po svém dítěti jídlo také uklidí.
  • Své svršky a obuv si nechávejte v šatně.
  • Na matce zůstává zodpovědné zvážení přítomnosti dítěte v MC vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu (maminky, buďte ohleduplné k sobě i k ostatním a nevoďte do centra infekční děti i pouze při vašem podezření na začínající chorobu).
  • V MC je dětem k dispozici nočník nebo WC – matka po svém dítěti uklidí (vynést a vypláchnout nočník nebo spláchnout) V případě potřeby jsou ve skřínce k dispozici jednorázové pleny a ostatní hygienické potřeby. Vždy své děti doprovoďte na WC.
  • Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky. Dejte pozor, aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám v MC šetrně.
  • Důležitá je vyšší tolerance maminek (doprovodu dítěte) při „vzájemném poznávání dětí”.