Koordinační tým

Michaela Klapková Matúšová

předsedkyně představenstva
hlavní koordinátorka
zajištění dotačního programu

Hana Mücková

členka představenstva

Hana Kverková

členka představenstva